Antagningspoäng för Kandidatprogram i kognitionsvetenskap vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-19732

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.03 18.19 1.30 3.00
Urval 2 18.38 18.19 1.30
För höstterminen år 2017 hade Kandidatprogram i kognitionsvetenskap vid Göteborgs universitet antagningspoängen 19.03 i urvalsgrupp BI, 18.19 i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

620

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

50

Under HT2017 sökte 620 personer till Kandidatprogram i kognitionsvetenskap vid Göteborgs universitet varav 112 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 26 var män och 31 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 23 var män och 26 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 45% män och 52% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.80 17.35 1.30 4.00
Urval 2 18.47 16.00 1.30 3.00
För höstterminen år 2016 hade Kandidatprogram i kognitionsvetenskap vid Göteborgs universitet antagningspoängen 18.80 i urvalsgrupp BI, 17.35 i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

623

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

50

Under HT2016 sökte 623 personer till Kandidatprogram i kognitionsvetenskap vid Göteborgs universitet varav 111 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 29 var män och 29 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 24 var män och 25 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 48% män och 49% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.30 16.83 1.30 4.00
Urval 2 18.50 15.72 1.25 4.00
För höstterminen år 2015 hade Kandidatprogram i kognitionsvetenskap vid Göteborgs universitet antagningspoängen 19.30 i urvalsgrupp BI, 16.83 i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

636

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

50

Under HT2015 sökte 636 personer till Kandidatprogram i kognitionsvetenskap vid Göteborgs universitet varav 112 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 32 var män och 26 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 26 var män och 23 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 53% män och 45% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.33 16.35 1.25 4.00
Urval 2 17.74 15.95 1.20 4.00
För höstterminen år 2014 hade Kandidatprogram i kognitionsvetenskap vid Göteborgs universitet antagningspoängen 18.33 i urvalsgrupp BI, 16.35 i urvalsgrupp BII och 1.25 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

490

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

50

Under HT2014 sökte 490 personer till Kandidatprogram i kognitionsvetenskap vid Göteborgs universitet varav 85 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 26 var män och 33 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 24 var män och 24 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 45% män och 52% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg