Antagningspoäng för Kandidatprogram i kognitionsvetenskap vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-19732

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.22 18.25 1.20 0.00 3.50
Urval 2 18.05 17.75 1.15 0.00 4.00
Höstterminen år 2020 hade Kandidatprogram i kognitionsvetenskap vid Göteborgs universitet antagningspoängen 19.22 i urvalsgrupp BI, 18.25 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.50 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

699

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

65

Under HT2020 sökte 699 personer till Kandidatprogram i kognitionsvetenskap vid Göteborgs universitet varav 128 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 27 var män och 43 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 65 personer varav 26 var män och 38 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 39% män och 60% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.39 19.73 1.00 0.00 3.00
Urval 2 17.92 19.27 0.95 0.00 3.00
Höstterminen år 2019 hade Kandidatprogram i kognitionsvetenskap vid Göteborgs universitet antagningspoängen 18.39 i urvalsgrupp BI, 19.73 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

748

Antagna urval 1

90

Antagna urval 2

90

Under HT2019 sökte 748 personer till Kandidatprogram i kognitionsvetenskap vid Göteborgs universitet varav 277 i första hand. Totalt antogs 90 personer i det första urvalet varav 50 var män och 15 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 90 personer varav 51 var män och 19 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 56% män och 19% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.45 17.50 1.20 0.00 4.00
Urval 2 18.02 16.54 1.20 0.00 3.50
Höstterminen år 2019 hade Kandidatprogram i kognitionsvetenskap vid Göteborgs universitet antagningspoängen 18.45 i urvalsgrupp BI, 17.50 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

581

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

70

Under HT2019 sökte 581 personer till Kandidatprogram i kognitionsvetenskap vid Göteborgs universitet varav 111 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 40 var män och 39 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 70 personer varav 42 var män och 28 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 55% män och 45% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.80 18.60 1.25 0.00 4.00
Urval 2 18.06 17.97 1.15 0.00 4.00
Höstterminen år 2018 hade Kandidatprogram i kognitionsvetenskap vid Göteborgs universitet antagningspoängen 18.80 i urvalsgrupp BI, 18.60 i urvalsgrupp BII och 1.25 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

652

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

70

Under HT2018 sökte 652 personer till Kandidatprogram i kognitionsvetenskap vid Göteborgs universitet varav 122 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 37 var män och 32 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 70 personer varav 37 var män och 32 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 53% män och 46% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.03 18.19 1.30 3.00
Urval 2 18.38 18.19 1.30
För höstterminen år 2017 hade Kandidatprogram i kognitionsvetenskap vid Göteborgs universitet antagningspoängen 19.03 i urvalsgrupp BI, 18.19 i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

620

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

50

Under HT2017 sökte 620 personer till Kandidatprogram i kognitionsvetenskap vid Göteborgs universitet varav 112 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 26 var män och 31 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 23 var män och 26 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 45% män och 52% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.80 17.35 1.30 4.00
Urval 2 18.47 16.00 1.30 3.00
För höstterminen år 2016 hade Kandidatprogram i kognitionsvetenskap vid Göteborgs universitet antagningspoängen 18.80 i urvalsgrupp BI, 17.35 i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

623

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

50

Under HT2016 sökte 623 personer till Kandidatprogram i kognitionsvetenskap vid Göteborgs universitet varav 111 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 29 var män och 29 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 24 var män och 25 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 48% män och 49% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.30 16.83 1.30 4.00
Urval 2 18.50 15.72 1.25 4.00
För höstterminen år 2015 hade Kandidatprogram i kognitionsvetenskap vid Göteborgs universitet antagningspoängen 19.30 i urvalsgrupp BI, 16.83 i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

636

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

50

Under HT2015 sökte 636 personer till Kandidatprogram i kognitionsvetenskap vid Göteborgs universitet varav 112 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 32 var män och 26 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 26 var män och 23 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 53% män och 45% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.33 16.35 1.25 4.00
Urval 2 17.74 15.95 1.20 4.00
För höstterminen år 2014 hade Kandidatprogram i kognitionsvetenskap vid Göteborgs universitet antagningspoängen 18.33 i urvalsgrupp BI, 16.35 i urvalsgrupp BII och 1.25 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

490

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

50

Under HT2014 sökte 490 personer till Kandidatprogram i kognitionsvetenskap vid Göteborgs universitet varav 85 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 26 var män och 33 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 24 var män och 24 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 45% män och 52% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg