Antagningspoäng för Kandidatprogrammet i offentlig förvaltning vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-29764

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.30 16.25 0.85 0.00 3.50
Urval 2 16.61 15.70 0.70 0.00 3.50
Höstterminen år 2020 hade Kandidatprogrammet i offentlig förvaltning vid Göteborgs universitet antagningspoängen 17.30 i urvalsgrupp BI, 16.25 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.50 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

811

Antagna urval 1

110

Antagna urval 2

110

Under HT2020 sökte 811 personer till Kandidatprogrammet i offentlig förvaltning vid Göteborgs universitet varav 174 i första hand. Totalt antogs 110 personer i det första urvalet varav 42 var män och 67 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 110 personer varav 35 var män och 74 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 35% män och 64% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2020

Antagningspoäng för VT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.50 16.66 0.65 0.00 3.50
Urval 2 13.94 15.23 0.30 0.00 3.50
För vårterminen år 2020 hade Kandidatprogrammet i offentlig förvaltning vid Göteborgs universitet antagningspoängen 16.50 i urvalsgrupp BI, 16.66 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.50 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2020

Totalt antal sökande

515

Antagna urval 1

120

Antagna urval 2

120

Under VT2020 sökte 515 personer till Kandidatprogrammet i offentlig förvaltning vid Göteborgs universitet varav 160 i första hand. Totalt antogs 120 personer i det första urvalet varav 46 var män och 74 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 120 personer varav 35 var män och 84 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 34% män och 66% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.85 16.86 0.70 0.00 3.50
Urval 2 15.35 16.20 0.50 0.00 3.50
Höstterminen år 2019 hade Kandidatprogrammet i offentlig förvaltning vid Göteborgs universitet antagningspoängen 16.85 i urvalsgrupp BI, 16.86 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.50 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

654

Antagna urval 1

120

Antagna urval 2

120

Under HT2019 sökte 654 personer till Kandidatprogrammet i offentlig förvaltning vid Göteborgs universitet varav 116 i första hand. Totalt antogs 120 personer i det första urvalet varav 38 var män och 81 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 120 personer varav 46 var män och 73 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 35% män och 64% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2019

Antagningspoäng för VT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.90 16.63 0.75 0.00 3.50
Urval 2 14.63 15.11 0.50 0.00 3.00
För vårterminen år 2019 hade Kandidatprogrammet i offentlig förvaltning vid Göteborgs universitet antagningspoängen 16.90 i urvalsgrupp BI, 16.63 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.50 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2019

Totalt antal sökande

532

Antagna urval 1

110

Antagna urval 2

110

Under VT2019 sökte 532 personer till Kandidatprogrammet i offentlig förvaltning vid Göteborgs universitet varav 147 i första hand. Totalt antogs 110 personer i det första urvalet varav 40 var män och 69 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 110 personer varav 41 var män och 69 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 37% män och 63% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.21 16.55 0.80 0.00 4.00
Urval 2 16.20 16.21 0.65 0.00 3.00
Höstterminen år 2018 hade Kandidatprogrammet i offentlig förvaltning vid Göteborgs universitet antagningspoängen 17.21 i urvalsgrupp BI, 16.55 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

723

Antagna urval 1

120

Antagna urval 2

120

Under HT2018 sökte 723 personer till Kandidatprogrammet i offentlig förvaltning vid Göteborgs universitet varav 158 i första hand. Totalt antogs 120 personer i det första urvalet varav 37 var män och 82 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 120 personer varav 41 var män och 77 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 33% män och 66% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2018

Antagningspoäng för VT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.88 17.34 0.80 0.00 4.00
Urval 2 15.35 15.36 0.70 0.00 4.00
För vårterminen år 2018 hade Kandidatprogrammet i offentlig förvaltning vid Göteborgs universitet antagningspoängen 16.88 i urvalsgrupp BI, 17.34 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2018

Totalt antal sökande

627

Antagna urval 1

120

Antagna urval 2

120

Under VT2018 sökte 627 personer till Kandidatprogrammet i offentlig förvaltning vid Göteborgs universitet varav 153 i första hand. Totalt antogs 120 personer i det första urvalet varav 43 var män och 77 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 120 personer varav 40 var män och 78 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 35% män och 65% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.10 16.24 0.85 3.50
Urval 2 15.73 15.17 0.65 3.00
För höstterminen år 2017 hade Kandidatprogrammet i offentlig förvaltning vid Göteborgs universitet antagningspoängen 17.10 i urvalsgrupp BI, 16.24 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

717

Antagna urval 1

130

Antagna urval 2

130

Under HT2017 sökte 717 personer till Kandidatprogrammet i offentlig förvaltning vid Göteborgs universitet varav 150 i första hand. Totalt antogs 130 personer i det första urvalet varav 52 var män och 77 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 130 personer varav 54 var män och 75 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 41% män och 58% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2017

Antagningspoäng för VT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.30 17.21 0.95 4.00
Urval 2 16.40 16.27 0.80 4.00
Vårterminen år 2017 hade Kandidatprogrammet i offentlig förvaltning vid Göteborgs universitet antagningspoängen 17.30 i urvalsgrupp BI, 17.21 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2017

Totalt antal sökande

576

Antagna urval 1

110

Antagna urval 2

110

Under VT2017 sökte 576 personer till Kandidatprogrammet i offentlig förvaltning vid Göteborgs universitet varav 154 i första hand. Totalt antogs 110 personer i det första urvalet varav 42 var män och 67 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 110 personer varav 50 var män och 60 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 42% män och 58% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.66 16.86 1.05 3.50
Urval 2 16.40 16.27 0.90 3.50
För höstterminen år 2016 hade Kandidatprogrammet i offentlig förvaltning vid Göteborgs universitet antagningspoängen 17.66 i urvalsgrupp BI, 16.86 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

653

Antagna urval 1

110

Antagna urval 2

110

Under HT2016 sökte 653 personer till Kandidatprogrammet i offentlig förvaltning vid Göteborgs universitet varav 109 i första hand. Totalt antogs 110 personer i det första urvalet varav 44 var män och 66 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 110 personer varav 47 var män och 63 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 41% män och 59% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2016

Antagningspoäng för VT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.10 19.00 1.15 4.00
Urval 2 17.80 18.19 1.10 4.00
Vårterminen år 2016 hade Kandidatprogrammet i offentlig förvaltning vid Göteborgs universitet antagningspoängen 19.10 i urvalsgrupp BI, 19.00 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2016

Totalt antal sökande

625

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

45

Under VT2016 sökte 625 personer till Kandidatprogrammet i offentlig förvaltning vid Göteborgs universitet varav 155 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 19 var män och 26 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 19 var män och 25 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 42% män och 57% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.30 18.03 1.15 4.00
Urval 2 17.85 17.20 1.00 3.50
För höstterminen år 2015 hade Kandidatprogrammet i offentlig förvaltning vid Göteborgs universitet antagningspoängen 18.30 i urvalsgrupp BI, 18.03 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

729

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

80

Under HT2015 sökte 729 personer till Kandidatprogrammet i offentlig förvaltning vid Göteborgs universitet varav 124 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 31 var män och 48 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 80 personer varav 32 var män och 46 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 39% män och 59% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.00 19.57 1.15 4.00
Urval 2 19.20 18.63 1.05 4.00
Vårterminen år 2015 hade Kandidatprogrammet i offentlig förvaltning vid Göteborgs universitet antagningspoängen 20.00 i urvalsgrupp BI, 19.57 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

685

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

45

Under VT2015 sökte 685 personer till Kandidatprogrammet i offentlig förvaltning vid Göteborgs universitet varav 183 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 14 var män och 30 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 17 var män och 27 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 34% män och 63% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.30 18.96 1.10 4.00
Urval 2 18.60 18.10 1.00 4.00
För höstterminen år 2014 hade Kandidatprogrammet i offentlig förvaltning vid Göteborgs universitet antagningspoängen 19.30 i urvalsgrupp BI, 18.96 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

709

Antagna urval 1

75

Antagna urval 2

75

Under HT2014 sökte 709 personer till Kandidatprogrammet i offentlig förvaltning vid Göteborgs universitet varav 146 i första hand. Totalt antogs 75 personer i det första urvalet varav 24 var män och 50 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 75 personer varav 26 var män och 48 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 33% män och 65% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.90 19.50 1.10 4.00
Urval 2 18.10 18.00 1.00 4.00
Vårterminen år 2014 hade Kandidatprogrammet i offentlig förvaltning vid Göteborgs universitet antagningspoängen 18.90 i urvalsgrupp BI, 19.50 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

619

Antagna urval 1

55

Antagna urval 2

55

Under VT2014 sökte 619 personer till Kandidatprogrammet i offentlig förvaltning vid Göteborgs universitet varav 170 i första hand. Totalt antogs 55 personer i det första urvalet varav 20 var män och 34 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 55 personer varav 18 var män och 37 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 35% män och 65% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg