Antagningspoäng för Kemi, masterprogram vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-11698

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2017 hade Kemi, masterprogram vid Göteborgs universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

16

Antagna urval 1

5

Antagna urval 2

4

Under HT2017 sökte 16 personer till Kemi, masterprogram vid Göteborgs universitet varav 4 i första hand. Totalt antogs 5 personer i det första urvalet varav 3 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 4 personer varav 2 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 56% män och 44% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2016 hade Kemi, masterprogram vid Göteborgs universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

24

Antagna urval 1

4

Antagna urval 2

5

Under HT2016 sökte 24 personer till Kemi, masterprogram vid Göteborgs universitet varav 11 i första hand. Totalt antogs 4 personer i det första urvalet varav 0 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 5 personer varav 1 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 11% män och 89% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2015 hade Kemi, masterprogram vid Göteborgs universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

40

Antagna urval 1

12

Antagna urval 2

10

Under HT2015 sökte 40 personer till Kemi, masterprogram vid Göteborgs universitet varav 16 i första hand. Totalt antogs 12 personer i det första urvalet varav 4 var män och 7 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 10 personer varav 3 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 32% män och 59% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2014 hade Kemi, masterprogram vid Göteborgs universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

35

Antagna urval 1

14

Antagna urval 2

9

Under HT2014 sökte 35 personer till Kemi, masterprogram vid Göteborgs universitet varav 11 i första hand. Totalt antogs 14 personer i det första urvalet varav 6 var män och 8 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 9 personer varav 6 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 52% män och 48% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg