Antagningspoäng för Kompletterande pedagogisk utbildning, Grundskolans åk 7-9, förhöjd studietakt, Ma/NO, två ämnen vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-2L553

VT2018

Antagningspoäng för VT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
För vårterminen år 2018 hade Kompletterande pedagogisk utbildning, Grundskolans åk 7-9, förhöjd studietakt, Ma/NO, två ämnen vid Göteborgs universitet antagningspoängen 0.00 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2018

Totalt antal sökande

60

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

7

Under VT2018 sökte 60 personer till Kompletterande pedagogisk utbildning, Grundskolans åk 7-9, förhöjd studietakt, Ma/NO, två ämnen vid Göteborgs universitet varav 23 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 6 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 7 personer varav 4 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 59% män och 41% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg