Antagningspoäng för Kompletterande pedagogisk utbildning, Grundskolans åk 7-9, ordinarie studiegång, två ämnen vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-2L551

VT2018

Antagningspoäng för VT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
För vårterminen år 2018 hade Kompletterande pedagogisk utbildning, Grundskolans åk 7-9, ordinarie studiegång, två ämnen vid Göteborgs universitet antagningspoängen 0.00 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2018

Totalt antal sökande

130

Antagna urval 1

22

Antagna urval 2

20

Under VT2018 sökte 130 personer till Kompletterande pedagogisk utbildning, Grundskolans åk 7-9, ordinarie studiegång, två ämnen vid Göteborgs universitet varav 53 i första hand. Totalt antogs 22 personer i det första urvalet varav 8 var män och 14 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 20 personer varav 6 var män och 14 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 33% män och 67% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg