Antagningspoäng för Kompletterande pedagogisk utbildning, Gymnasieskolan, förhöjd studietakt, Ma/NO, ett ämne vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-2L554

VT2018

Antagningspoäng för VT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
För vårterminen år 2018 hade Kompletterande pedagogisk utbildning, Gymnasieskolan, förhöjd studietakt, Ma/NO, ett ämne vid Göteborgs universitet antagningspoängen 0.00 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2018

Totalt antal sökande

94

Antagna urval 1

33

Antagna urval 2

23

Under VT2018 sökte 94 personer till Kompletterande pedagogisk utbildning, Gymnasieskolan, förhöjd studietakt, Ma/NO, ett ämne vid Göteborgs universitet varav 36 i första hand. Totalt antogs 33 personer i det första urvalet varav 13 var män och 20 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 23 personer varav 11 var män och 12 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 43% män och 57% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg