Antagningspoäng för Konservatorsprogrammet vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-19767

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.90 18.85 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 11.54 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Konservatorsprogrammet vid Göteborgs universitet antagningspoängen 14.90 i urvalsgrupp BI, 18.85 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

111

Antagna urval 1

18

Antagna urval 2

18

Under HT2020 sökte 111 personer till Konservatorsprogrammet vid Göteborgs universitet varav 42 i första hand. Totalt antogs 18 personer i det första urvalet varav 2 var män och 16 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 18 personer varav 2 var män och 16 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 11% män och 89% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg