Antagningspoäng för Konstnärligt magisterprogram i film med inriktning mot offentlighet och entreprenörskap vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-13898

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2014 hade Konstnärligt magisterprogram i film med inriktning mot offentlighet och entreprenörskap vid Göteborgs universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

20

Antagna urval 1

7

Antagna urval 2

6

Under HT2014 sökte 20 personer till Konstnärligt magisterprogram i film med inriktning mot offentlighet och entreprenörskap vid Göteborgs universitet varav 4 i första hand. Totalt antogs 7 personer i det första urvalet varav 2 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 6 personer varav 2 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 31% män och 54% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg