Antagningspoäng för Konstnärligt magisterprogram i litterär översättning vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-25099

VT2016

Antagningspoäng för VT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
För vårterminen år 2016 hade Konstnärligt magisterprogram i litterär översättning vid Göteborgs universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2016

Totalt antal sökande

41

Antagna urval 1

13

Antagna urval 2

13

Under VT2016 sökte 41 personer till Konstnärligt magisterprogram i litterär översättning vid Göteborgs universitet varav 30 i första hand. Totalt antogs 13 personer i det första urvalet varav 6 var män och 7 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 13 personer varav 6 var män och 7 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 46% män och 54% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg