Antagningspoäng för Konstnärligt magisterprogram i litterär översättning, språkinriktning engelska vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-25199

VT2018

Antagningspoäng för VT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
För vårterminen år 2018 hade Konstnärligt magisterprogram i litterär översättning, språkinriktning engelska vid Göteborgs universitet antagningspoängen 0.00 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2018

Totalt antal sökande

24

Antagna urval 1

6

Antagna urval 2

6

Under VT2018 sökte 24 personer till Konstnärligt magisterprogram i litterär översättning, språkinriktning engelska vid Göteborgs universitet varav 18 i första hand. Totalt antogs 6 personer i det första urvalet varav 1 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 6 personer varav 0 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 8% män och 92% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg