Antagningspoäng för Konstnärligt masterprogram i musik, inriktning symfoniskt orkesterspel vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-23795

VT2018

Antagningspoäng för VT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
För vårterminen år 2018 hade Konstnärligt masterprogram i musik, inriktning symfoniskt orkesterspel vid Göteborgs universitet antagningspoängen 0.00 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2018

Totalt antal sökande

39

Antagna urval 1

8

Antagna urval 2

7

Under VT2018 sökte 39 personer till Konstnärligt masterprogram i musik, inriktning symfoniskt orkesterspel vid Göteborgs universitet varav 36 i första hand. Totalt antogs 8 personer i det första urvalet varav 1 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 7 personer varav 1 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 13% män och 0% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg