Antagningspoäng för Kostekonomi med inriktning mot ledarskap, kandidatprogram vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-19761

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.66 15.15 0.40 4.00
Urval 2 13.10 12.06 0.40 99.99 2.00
För höstterminen år 2016 hade Kostekonomi med inriktning mot ledarskap, kandidatprogram vid Göteborgs universitet antagningspoängen 13.66 i urvalsgrupp BI, 15.15 i urvalsgrupp BII och 0.40 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

221

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

48

Under HT2016 sökte 221 personer till Kostekonomi med inriktning mot ledarskap, kandidatprogram vid Göteborgs universitet varav 26 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 13 var män och 47 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 48 personer varav 12 var män och 36 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 23% män och 77% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.10 16.50 0.65 3.00
Urval 2 12.90 13.39 0.30 2.00
För höstterminen år 2015 hade Kostekonomi med inriktning mot ledarskap, kandidatprogram vid Göteborgs universitet antagningspoängen 15.10 i urvalsgrupp BI, 16.50 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

240

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

37

Under HT2015 sökte 240 personer till Kostekonomi med inriktning mot ledarskap, kandidatprogram vid Göteborgs universitet varav 26 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 12 var män och 48 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 37 personer varav 9 var män och 28 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 22% män och 78% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.10 16.88 0.60 0.00
Urval 2 11.14 11.75 0.30 99.99
För höstterminen år 2014 hade Kostekonomi med inriktning mot ledarskap, kandidatprogram vid Göteborgs universitet antagningspoängen 15.10 i urvalsgrupp BI, 16.88 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

233

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

51

Under HT2014 sökte 233 personer till Kostekonomi med inriktning mot ledarskap, kandidatprogram vid Göteborgs universitet varav 35 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 17 var män och 52 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 51 personer varav 8 var män och 42 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 21% män och 78% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg