Antagningspoäng för Kritiska studier, magister-/masterprogrammet vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-14599

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2017 hade Kritiska studier, magister-/masterprogrammet vid Göteborgs universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

47

Antagna urval 1

17

Antagna urval 2

17

Under HT2017 sökte 47 personer till Kritiska studier, magister-/masterprogrammet vid Göteborgs universitet varav 22 i första hand. Totalt antogs 17 personer i det första urvalet varav 8 var män och 9 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 17 personer varav 9 var män och 8 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2016 hade Kritiska studier, magister-/masterprogrammet vid Göteborgs universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

51

Antagna urval 1

25

Antagna urval 2

19

Under HT2016 sökte 51 personer till Kritiska studier, magister-/masterprogrammet vid Göteborgs universitet varav 23 i första hand. Totalt antogs 25 personer i det första urvalet varav 12 var män och 13 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 19 personer varav 6 var män och 12 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 41% män och 57% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2015 hade Kritiska studier, magister-/masterprogrammet vid Göteborgs universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

81

Antagna urval 1

25

Antagna urval 2

25

Under HT2015 sökte 81 personer till Kritiska studier, magister-/masterprogrammet vid Göteborgs universitet varav 40 i första hand. Totalt antogs 25 personer i det första urvalet varav 10 var män och 14 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 25 personer varav 14 var män och 11 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 48% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2014 hade Kritiska studier, magister-/masterprogrammet vid Göteborgs universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

52

Antagna urval 1

25

Antagna urval 2

22

Under HT2014 sökte 52 personer till Kritiska studier, magister-/masterprogrammet vid Göteborgs universitet varav 25 i första hand. Totalt antogs 25 personer i det första urvalet varav 8 var män och 16 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 22 personer varav 9 var män och 12 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 36% män och 60% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg