Antagningspoäng för Kritiska studier, masterprogram vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-14698

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Kritiska studier, masterprogram vid Göteborgs universitet antagningspoängen 0.00 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

38

Antagna urval 1

13

Antagna urval 2

9

Under HT2018 sökte 38 personer till Kritiska studier, masterprogram vid Göteborgs universitet varav 17 i första hand. Totalt antogs 13 personer i det första urvalet varav 8 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 9 personer varav 8 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 73% män och 27% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg