Antagningspoäng för Kultur, kandidatprogram vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-19702

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.00 14.03 0.00 0.00 3.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Kultur, kandidatprogram vid Göteborgs universitet antagningspoängen 13.00 i urvalsgrupp BI, 14.03 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

310

Antagna urval 1

120

Antagna urval 2

70

Under HT2020 sökte 310 personer till Kultur, kandidatprogram vid Göteborgs universitet varav 68 i första hand. Totalt antogs 120 personer i det första urvalet varav 29 var män och 88 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 70 personer varav 12 var män och 57 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 22% män och 76% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.60 12.49 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Kultur, kandidatprogram vid Göteborgs universitet antagningspoängen 12.60 i urvalsgrupp BI, 12.49 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

278

Antagna urval 1

100

Antagna urval 2

45

Under HT2019 sökte 278 personer till Kultur, kandidatprogram vid Göteborgs universitet varav 64 i första hand. Totalt antogs 100 personer i det första urvalet varav 25 var män och 73 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 15 var män och 30 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 28% män och 71% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.20 15.62 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Kultur, kandidatprogram vid Göteborgs universitet antagningspoängen 15.20 i urvalsgrupp BI, 15.62 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

333

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

61

Under HT2018 sökte 333 personer till Kultur, kandidatprogram vid Göteborgs universitet varav 65 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 24 var män och 54 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 61 personer varav 20 var män och 38 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 31% män och 65% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.60 16.24 0.70 4.00
Urval 2 99.99
För höstterminen år 2017 hade Kultur, kandidatprogram vid Göteborgs universitet antagningspoängen 16.60 i urvalsgrupp BI, 16.24 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

414

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

80

Under HT2017 sökte 414 personer till Kultur, kandidatprogram vid Göteborgs universitet varav 87 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 11 var män och 67 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 80 personer varav 14 var män och 65 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 16% män och 83% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.70 15.70 0.90 3.00
Urval 2 14.67 13.80 0.25 2.00
För höstterminen år 2016 hade Kultur, kandidatprogram vid Göteborgs universitet antagningspoängen 16.70 i urvalsgrupp BI, 15.70 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

480

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

80

Under HT2016 sökte 480 personer till Kultur, kandidatprogram vid Göteborgs universitet varav 85 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 23 var män och 57 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 80 personer varav 18 var män och 62 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 26% män och 74% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.96 16.16 1.05 3.50
Urval 2 17.20 14.16 0.85 3.00
För höstterminen år 2015 hade Kultur, kandidatprogram vid Göteborgs universitet antagningspoängen 18.96 i urvalsgrupp BI, 16.16 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

603

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

65

Under HT2015 sökte 603 personer till Kultur, kandidatprogram vid Göteborgs universitet varav 126 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 9 var män och 61 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 65 personer varav 15 var män och 50 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 18% män och 82% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.13 18.02 1.10 4.00
Urval 2 17.95 18.00 1.10 4.00
För höstterminen år 2014 hade Kultur, kandidatprogram vid Göteborgs universitet antagningspoängen 19.13 i urvalsgrupp BI, 18.02 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

725

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

65

Under HT2014 sökte 725 personer till Kultur, kandidatprogram vid Göteborgs universitet varav 177 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 15 var män och 54 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 65 personer varav 11 var män och 53 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 19% män och 79% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg