Antagningspoäng för Kultur och demokrati, masterprogram vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-14099

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2017 hade Kultur och demokrati, masterprogram vid Göteborgs universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

72

Antagna urval 1

20

Antagna urval 2

18

Under HT2017 sökte 72 personer till Kultur och demokrati, masterprogram vid Göteborgs universitet varav 20 i första hand. Totalt antogs 20 personer i det första urvalet varav 3 var män och 17 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 18 personer varav 1 var män och 17 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 11% män och 89% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2016 hade Kultur och demokrati, masterprogram vid Göteborgs universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

67

Antagna urval 1

20

Antagna urval 2

20

Under HT2016 sökte 67 personer till Kultur och demokrati, masterprogram vid Göteborgs universitet varav 24 i första hand. Totalt antogs 20 personer i det första urvalet varav 2 var män och 17 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 20 personer varav 3 var män och 17 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 13% män och 85% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg