Antagningspoäng för Kulturarvsstudier, kandidatprogram vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-19701

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.39 14.30 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Kulturarvsstudier, kandidatprogram vid Göteborgs universitet antagningspoängen 12.39 i urvalsgrupp BI, 14.30 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

91

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

21

Under HT2019 sökte 91 personer till Kulturarvsstudier, kandidatprogram vid Göteborgs universitet varav 24 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 15 var män och 19 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 21 personer varav 12 var män och 8 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 48% män och 48% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.50 0.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Kulturarvsstudier, kandidatprogram vid Göteborgs universitet antagningspoängen 12.50 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

116

Antagna urval 1

42

Antagna urval 2

25

Under HT2018 sökte 116 personer till Kulturarvsstudier, kandidatprogram vid Göteborgs universitet varav 35 i första hand. Totalt antogs 42 personer i det första urvalet varav 16 var män och 26 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 25 personer varav 8 var män och 17 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 36% män och 64% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 11.20 14.10 0.00
Urval 2
För höstterminen år 2017 hade Kulturarvsstudier, kandidatprogram vid Göteborgs universitet antagningspoängen 11.20 i urvalsgrupp BI, 14.10 i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

128

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

36

Under HT2017 sökte 128 personer till Kulturarvsstudier, kandidatprogram vid Göteborgs universitet varav 34 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 15 var män och 34 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 36 personer varav 13 var män och 22 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 33% män och 65% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.69 15.89 0.15 3.50
Urval 2 9.40 12.55 0.15 99.99 3.50
För höstterminen år 2016 hade Kulturarvsstudier, kandidatprogram vid Göteborgs universitet antagningspoängen 13.69 i urvalsgrupp BI, 15.89 i urvalsgrupp BII och 0.15 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

126

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

41

Under HT2016 sökte 126 personer till Kulturarvsstudier, kandidatprogram vid Göteborgs universitet varav 28 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 14 var män och 36 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 41 personer varav 17 var män och 23 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 34% män och 65% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.42 18.45 0.70 2.00
Urval 2 14.27 13.80 0.40
För höstterminen år 2015 hade Kulturarvsstudier, kandidatprogram vid Göteborgs universitet antagningspoängen 16.42 i urvalsgrupp BI, 18.45 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 2.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

169

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

40

Under HT2015 sökte 169 personer till Kulturarvsstudier, kandidatprogram vid Göteborgs universitet varav 34 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 13 var män och 26 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 10 var män och 28 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 29% män och 68% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.44 17.23 1.00 4.00
Urval 2 15.40 17.23 0.70 4.00
För höstterminen år 2014 hade Kulturarvsstudier, kandidatprogram vid Göteborgs universitet antagningspoängen 17.44 i urvalsgrupp BI, 17.23 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

175

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

35

Under HT2014 sökte 175 personer till Kulturarvsstudier, kandidatprogram vid Göteborgs universitet varav 47 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 11 var män och 29 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 7 var män och 28 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 24% män och 76% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg