Antagningspoäng för Läkarprogrammet vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-29713

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.88 22.11 1.75 4.00
Urval 2 21.69 22.08 1.70 4.00
För höstterminen år 2017 hade Läkarprogrammet vid Göteborgs universitet antagningspoängen 21.88 i urvalsgrupp BI, 22.11 i urvalsgrupp BII och 1.75 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

5090

Antagna urval 1

182

Antagna urval 2

167

Under HT2017 sökte 5090 personer till Läkarprogrammet vid Göteborgs universitet varav 1013 i första hand. Totalt antogs 182 personer i det första urvalet varav 71 var män och 107 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 167 personer varav 63 var män och 99 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 38% män och 59% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2017

Antagningspoäng för VT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.60 22.20 1.75 4.00
Urval 2 21.25 22.10 1.70 4.00
Vårterminen år 2017 hade Läkarprogrammet vid Göteborgs universitet antagningspoängen 21.60 i urvalsgrupp BI, 22.20 i urvalsgrupp BII och 1.75 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2017

Totalt antal sökande

3367

Antagna urval 1

172

Antagna urval 2

157

Under VT2017 sökte 3367 personer till Läkarprogrammet vid Göteborgs universitet varav 738 i första hand. Totalt antogs 172 personer i det första urvalet varav 66 var män och 99 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 157 personer varav 60 var män och 94 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 38% män och 59% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 22.23 22.40 1.80 4.00
Urval 2 21.85 22.33 1.75 4.00
För höstterminen år 2016 hade Läkarprogrammet vid Göteborgs universitet antagningspoängen 22.23 i urvalsgrupp BI, 22.40 i urvalsgrupp BII och 1.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

5216

Antagna urval 1

162

Antagna urval 2

152

Under HT2016 sökte 5216 personer till Läkarprogrammet vid Göteborgs universitet varav 1130 i första hand. Totalt antogs 162 personer i det första urvalet varav 65 var män och 75 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 152 personer varav 62 var män och 79 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 40% män och 49% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2016

Antagningspoäng för VT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.65 22.20 1.75 4.00
Urval 2 21.40 22.13 1.75 4.00
Vårterminen år 2016 hade Läkarprogrammet vid Göteborgs universitet antagningspoängen 21.65 i urvalsgrupp BI, 22.20 i urvalsgrupp BII och 1.75 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2016

Totalt antal sökande

3350

Antagna urval 1

152

Antagna urval 2

142

Under VT2016 sökte 3350 personer till Läkarprogrammet vid Göteborgs universitet varav 775 i första hand. Totalt antogs 152 personer i det första urvalet varav 70 var män och 78 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 142 personer varav 63 var män och 75 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 45% män och 52% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 22.19 22.31 1.80 4.00
Urval 2 21.98 22.21 1.80 4.00
För höstterminen år 2015 hade Läkarprogrammet vid Göteborgs universitet antagningspoängen 22.19 i urvalsgrupp BI, 22.31 i urvalsgrupp BII och 1.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

5370

Antagna urval 1

152

Antagna urval 2

142

Under HT2015 sökte 5370 personer till Läkarprogrammet vid Göteborgs universitet varav 1220 i första hand. Totalt antogs 152 personer i det första urvalet varav 51 var män och 89 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 142 personer varav 53 var män och 82 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 35% män och 58% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.80 22.50 1.80 4.00
Urval 2 21.60 22.30 1.75 4.00
Vårterminen år 2015 hade Läkarprogrammet vid Göteborgs universitet antagningspoängen 21.80 i urvalsgrupp BI, 22.50 i urvalsgrupp BII och 1.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

3391

Antagna urval 1

137

Antagna urval 2

142

Under VT2015 sökte 3391 personer till Läkarprogrammet vid Göteborgs universitet varav 784 i första hand. Totalt antogs 137 personer i det första urvalet varav 59 var män och 77 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 142 personer varav 52 var män och 87 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 40% män och 59% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 22.30 22.50 1.80 4.00
Urval 2 22.10 22.50 1.80 4.00
För höstterminen år 2014 hade Läkarprogrammet vid Göteborgs universitet antagningspoängen 22.30 i urvalsgrupp BI, 22.50 i urvalsgrupp BII och 1.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

5597

Antagna urval 1

137

Antagna urval 2

137

Under HT2014 sökte 5597 personer till Läkarprogrammet vid Göteborgs universitet varav 1159 i första hand. Totalt antogs 137 personer i det första urvalet varav 69 var män och 63 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 137 personer varav 63 var män och 72 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 48% män och 49% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 22.00 22.50 1.75 4.00
Urval 2 21.80 22.40 1.70 4.00
Vårterminen år 2014 hade Läkarprogrammet vid Göteborgs universitet antagningspoängen 22.00 i urvalsgrupp BI, 22.50 i urvalsgrupp BII och 1.75 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

3011

Antagna urval 1

137

Antagna urval 2

137

Under VT2014 sökte 3011 personer till Läkarprogrammet vid Göteborgs universitet varav 675 i första hand. Totalt antogs 137 personer i det första urvalet varav 58 var män och 77 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 137 personer varav 56 var män och 79 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 42% män och 57% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg