Antagningspoäng för Läkarprogrammet vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-29713

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 22.03 21.90 1.65 0.00 4.00
Urval 2 21.98 21.77 1.60 0.00 4.00
Höstterminen år 2020 hade Läkarprogrammet vid Göteborgs universitet antagningspoängen 22.03 i urvalsgrupp BI, 21.90 i urvalsgrupp BII och 1.65 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

5745

Antagna urval 1

211

Antagna urval 2

180

Under HT2020 sökte 5745 personer till Läkarprogrammet vid Göteborgs universitet varav 1378 i första hand. Totalt antogs 211 personer i det första urvalet varav 87 var män och 118 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 180 personer varav 76 var män och 99 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 42% män och 55% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2020

Antagningspoäng för VT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.25 21.41 1.60 0.00 4.00
Urval 2 21.10 21.40 1.60 0.00 4.00
För vårterminen år 2020 hade Läkarprogrammet vid Göteborgs universitet antagningspoängen 21.25 i urvalsgrupp BI, 21.41 i urvalsgrupp BII och 1.60 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2020

Totalt antal sökande

3058

Antagna urval 1

201

Antagna urval 2

173

Under VT2020 sökte 3058 personer till Läkarprogrammet vid Göteborgs universitet varav 756 i första hand. Totalt antogs 201 personer i det första urvalet varav 90 var män och 111 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 173 personer varav 82 var män och 90 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 46% män och 54% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.83 21.71 1.70 0.00 4.00
Urval 2 21.67 21.70 1.70 0.00 4.00
Höstterminen år 2019 hade Läkarprogrammet vid Göteborgs universitet antagningspoängen 21.83 i urvalsgrupp BI, 21.71 i urvalsgrupp BII och 1.70 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

4528

Antagna urval 1

201

Antagna urval 2

173

Under HT2019 sökte 4528 personer till Läkarprogrammet vid Göteborgs universitet varav 1015 i första hand. Totalt antogs 201 personer i det första urvalet varav 86 var män och 110 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 173 personer varav 80 var män och 89 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 44% män och 53% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2019

Antagningspoäng för VT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.17 21.80 1.65 0.00 4.00
Urval 2 20.94 21.84 1.60 0.00 4.00
För vårterminen år 2019 hade Läkarprogrammet vid Göteborgs universitet antagningspoängen 21.17 i urvalsgrupp BI, 21.80 i urvalsgrupp BII och 1.65 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2019

Totalt antal sökande

2991

Antagna urval 1

197

Antagna urval 2

171

Under VT2019 sökte 2991 personer till Läkarprogrammet vid Göteborgs universitet varav 676 i första hand. Totalt antogs 197 personer i det första urvalet varav 84 var män och 111 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 171 personer varav 77 var män och 92 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 44% män och 55% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.82 22.12 1.70 0.00 4.00
Urval 2 21.51 22.07 1.65 0.00 4.00
Höstterminen år 2018 hade Läkarprogrammet vid Göteborgs universitet antagningspoängen 21.82 i urvalsgrupp BI, 22.12 i urvalsgrupp BII och 1.70 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

5051

Antagna urval 1

192

Antagna urval 2

171

Under HT2018 sökte 5051 personer till Läkarprogrammet vid Göteborgs universitet varav 1020 i första hand. Totalt antogs 192 personer i det första urvalet varav 82 var män och 107 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 171 personer varav 76 var män och 93 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 44% män och 55% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2018

Antagningspoäng för VT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.25 21.70 1.70 0.00 4.00
Urval 2 21.04 21.60 1.65 0.00 4.00
För vårterminen år 2018 hade Läkarprogrammet vid Göteborgs universitet antagningspoängen 21.25 i urvalsgrupp BI, 21.70 i urvalsgrupp BII och 1.70 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2018

Totalt antal sökande

3244

Antagna urval 1

184

Antagna urval 2

169

Under VT2018 sökte 3244 personer till Läkarprogrammet vid Göteborgs universitet varav 659 i första hand. Totalt antogs 184 personer i det första urvalet varav 78 var män och 104 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 169 personer varav 73 var män och 94 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 43% män och 56% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.88 22.11 1.75 4.00
Urval 2 21.69 22.08 1.70 4.00
För höstterminen år 2017 hade Läkarprogrammet vid Göteborgs universitet antagningspoängen 21.88 i urvalsgrupp BI, 22.11 i urvalsgrupp BII och 1.75 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

5090

Antagna urval 1

182

Antagna urval 2

167

Under HT2017 sökte 5090 personer till Läkarprogrammet vid Göteborgs universitet varav 1013 i första hand. Totalt antogs 182 personer i det första urvalet varav 71 var män och 107 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 167 personer varav 63 var män och 99 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 38% män och 59% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2017

Antagningspoäng för VT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.60 22.20 1.75 4.00
Urval 2 21.25 22.10 1.70 4.00
Vårterminen år 2017 hade Läkarprogrammet vid Göteborgs universitet antagningspoängen 21.60 i urvalsgrupp BI, 22.20 i urvalsgrupp BII och 1.75 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2017

Totalt antal sökande

3367

Antagna urval 1

172

Antagna urval 2

157

Under VT2017 sökte 3367 personer till Läkarprogrammet vid Göteborgs universitet varav 738 i första hand. Totalt antogs 172 personer i det första urvalet varav 66 var män och 99 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 157 personer varav 60 var män och 94 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 38% män och 59% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 22.23 22.40 1.80 4.00
Urval 2 21.85 22.33 1.75 4.00
För höstterminen år 2016 hade Läkarprogrammet vid Göteborgs universitet antagningspoängen 22.23 i urvalsgrupp BI, 22.40 i urvalsgrupp BII och 1.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

5216

Antagna urval 1

162

Antagna urval 2

152

Under HT2016 sökte 5216 personer till Läkarprogrammet vid Göteborgs universitet varav 1130 i första hand. Totalt antogs 162 personer i det första urvalet varav 65 var män och 75 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 152 personer varav 62 var män och 79 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 40% män och 49% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2016

Antagningspoäng för VT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.65 22.20 1.75 4.00
Urval 2 21.40 22.13 1.75 4.00
Vårterminen år 2016 hade Läkarprogrammet vid Göteborgs universitet antagningspoängen 21.65 i urvalsgrupp BI, 22.20 i urvalsgrupp BII och 1.75 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2016

Totalt antal sökande

3350

Antagna urval 1

152

Antagna urval 2

142

Under VT2016 sökte 3350 personer till Läkarprogrammet vid Göteborgs universitet varav 775 i första hand. Totalt antogs 152 personer i det första urvalet varav 70 var män och 78 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 142 personer varav 63 var män och 75 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 45% män och 52% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 22.19 22.31 1.80 4.00
Urval 2 21.98 22.21 1.80 4.00
För höstterminen år 2015 hade Läkarprogrammet vid Göteborgs universitet antagningspoängen 22.19 i urvalsgrupp BI, 22.31 i urvalsgrupp BII och 1.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

5370

Antagna urval 1

152

Antagna urval 2

142

Under HT2015 sökte 5370 personer till Läkarprogrammet vid Göteborgs universitet varav 1220 i första hand. Totalt antogs 152 personer i det första urvalet varav 51 var män och 89 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 142 personer varav 53 var män och 82 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 35% män och 58% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.80 22.50 1.80 4.00
Urval 2 21.60 22.30 1.75 4.00
Vårterminen år 2015 hade Läkarprogrammet vid Göteborgs universitet antagningspoängen 21.80 i urvalsgrupp BI, 22.50 i urvalsgrupp BII och 1.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

3391

Antagna urval 1

137

Antagna urval 2

142

Under VT2015 sökte 3391 personer till Läkarprogrammet vid Göteborgs universitet varav 784 i första hand. Totalt antogs 137 personer i det första urvalet varav 59 var män och 77 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 142 personer varav 52 var män och 87 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 40% män och 59% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 22.30 22.50 1.80 4.00
Urval 2 22.10 22.50 1.80 4.00
För höstterminen år 2014 hade Läkarprogrammet vid Göteborgs universitet antagningspoängen 22.30 i urvalsgrupp BI, 22.50 i urvalsgrupp BII och 1.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

5597

Antagna urval 1

137

Antagna urval 2

137

Under HT2014 sökte 5597 personer till Läkarprogrammet vid Göteborgs universitet varav 1159 i första hand. Totalt antogs 137 personer i det första urvalet varav 69 var män och 63 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 137 personer varav 63 var män och 72 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 48% män och 49% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 22.00 22.50 1.75 4.00
Urval 2 21.80 22.40 1.70 4.00
Vårterminen år 2014 hade Läkarprogrammet vid Göteborgs universitet antagningspoängen 22.00 i urvalsgrupp BI, 22.50 i urvalsgrupp BII och 1.75 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

3011

Antagna urval 1

137

Antagna urval 2

137

Under VT2014 sökte 3011 personer till Läkarprogrammet vid Göteborgs universitet varav 675 i första hand. Totalt antogs 137 personer i det första urvalet varav 58 var män och 77 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 137 personer varav 56 var män och 79 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 42% män och 57% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg