Antagningspoäng för Läkemedelskemi, kandidatprogram vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-19726

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.45 15.11 0.85 99.99 0.00
Urval 2 16.45 15.11 0.85 99.99
Höstterminen år 2016 hade Läkemedelskemi, kandidatprogram vid Göteborgs universitet antagningspoängen 16.45 i urvalsgrupp BI, 15.11 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

124

Antagna urval 1

22

Antagna urval 2

18

Under HT2016 sökte 124 personer till Läkemedelskemi, kandidatprogram vid Göteborgs universitet varav 8 i första hand. Totalt antogs 22 personer i det första urvalet varav 11 var män och 11 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 18 personer varav 7 var män och 11 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 45% män och 55% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.04 14.32 0.35 99.99 0.00
Urval 2 14.32 0.35 99.99
Höstterminen år 2015 hade Läkemedelskemi, kandidatprogram vid Göteborgs universitet antagningspoängen 16.04 i urvalsgrupp BI, 14.32 i urvalsgrupp BII och 0.35 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

148

Antagna urval 1

25

Antagna urval 2

15

Under HT2015 sökte 148 personer till Läkemedelskemi, kandidatprogram vid Göteborgs universitet varav 5 i första hand. Totalt antogs 25 personer i det första urvalet varav 11 var män och 14 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 15 personer varav 7 var män och 8 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 45% män och 55% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.50 12.59 0.25 99.99 0.00
Urval 2 15.95 16.20 99.99
Höstterminen år 2014 hade Läkemedelskemi, kandidatprogram vid Göteborgs universitet antagningspoängen 15.50 i urvalsgrupp BI, 12.59 i urvalsgrupp BII och 0.25 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

145

Antagna urval 1

26

Antagna urval 2

8

Under HT2014 sökte 145 personer till Läkemedelskemi, kandidatprogram vid Göteborgs universitet varav 10 i första hand. Totalt antogs 26 personer i det första urvalet varav 11 var män och 15 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 8 personer varav 3 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 41% män och 59% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg