Antagningspoäng för Lärande, kommunikation och informationsteknologi, Magisterprogram vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-18796

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2017 hade Lärande, kommunikation och informationsteknologi, Magisterprogram vid Göteborgs universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

117

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

55

Under HT2017 sökte 117 personer till Lärande, kommunikation och informationsteknologi, Magisterprogram vid Göteborgs universitet varav 52 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 23 var män och 47 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 55 personer varav 20 var män och 35 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 34% män och 66% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2016 hade Lärande, kommunikation och informationsteknologi, Magisterprogram vid Göteborgs universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

137

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

55

Under HT2016 sökte 137 personer till Lärande, kommunikation och informationsteknologi, Magisterprogram vid Göteborgs universitet varav 57 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 18 var män och 52 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 55 personer varav 15 var män och 40 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 26% män och 74% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2015 hade Lärande, kommunikation och informationsteknologi, Magisterprogram vid Göteborgs universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

141

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

50

Under HT2015 sökte 141 personer till Lärande, kommunikation och informationsteknologi, Magisterprogram vid Göteborgs universitet varav 63 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 26 var män och 44 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 22 var män och 28 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 40% män och 60% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2014 hade Lärande, kommunikation och informationsteknologi, Magisterprogram vid Göteborgs universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

169

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

50

Under HT2014 sökte 169 personer till Lärande, kommunikation och informationsteknologi, Magisterprogram vid Göteborgs universitet varav 75 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 16 var män och 54 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 12 var män och 38 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 23% män och 77% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg