Antagningspoäng för Ledarskap i slöjd och kulturhantverk vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-19725

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.10 19.30 0.30 3.50
Urval 2 12.80 11.08 0.10 99.99 3.50
För höstterminen år 2016 hade Ledarskap i slöjd och kulturhantverk vid Göteborgs universitet antagningspoängen 18.10 i urvalsgrupp BI, 19.30 i urvalsgrupp BII och 0.30 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

69

Antagna urval 1

18

Antagna urval 2

18

Under HT2016 sökte 69 personer till Ledarskap i slöjd och kulturhantverk vid Göteborgs universitet varav 23 i första hand. Totalt antogs 18 personer i det första urvalet varav 0 var män och 18 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 18 personer varav 0 var män och 18 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 100% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.70 0.40 3.00
Urval 2 12.60 12.88 0.10 3.00
För höstterminen år 2015 hade Ledarskap i slöjd och kulturhantverk vid Göteborgs universitet antagningspoängen 17.70 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 0.40 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

80

Antagna urval 1

22

Antagna urval 2

20

Under HT2015 sökte 80 personer till Ledarskap i slöjd och kulturhantverk vid Göteborgs universitet varav 26 i första hand. Totalt antogs 22 personer i det första urvalet varav 5 var män och 16 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 20 personer varav 5 var män och 15 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 24% män och 74% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.10 16.21 0.10 0.00
Urval 2 13.70 0.10
För höstterminen år 2014 hade Ledarskap i slöjd och kulturhantverk vid Göteborgs universitet antagningspoängen 17.10 i urvalsgrupp BI, 16.21 i urvalsgrupp BII och 0.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

81

Antagna urval 1

18

Antagna urval 2

18

Under HT2014 sökte 81 personer till Ledarskap i slöjd och kulturhantverk vid Göteborgs universitet varav 23 i första hand. Totalt antogs 18 personer i det första urvalet varav 2 var män och 16 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 18 personer varav 4 var män och 14 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 17% män och 83% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg