Antagningspoäng för Liberal arts, kandidatprogram vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-19703

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.60 14.50 1.00 2.00
Urval 2 12.50 10.96 0.85 2.00
För höstterminen år 2016 hade Liberal arts, kandidatprogram vid Göteborgs universitet antagningspoängen 16.60 i urvalsgrupp BI, 14.50 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 2.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

171

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

18

Under HT2016 sökte 171 personer till Liberal arts, kandidatprogram vid Göteborgs universitet varav 34 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 13 var män och 16 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 18 personer varav 10 var män och 8 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 48% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.60 15.57 0.95 0.00
Urval 2 14.10 13.60 0.70
För höstterminen år 2015 hade Liberal arts, kandidatprogram vid Göteborgs universitet antagningspoängen 17.60 i urvalsgrupp BI, 15.57 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

225

Antagna urval 1

48

Antagna urval 2

48

Under HT2015 sökte 225 personer till Liberal arts, kandidatprogram vid Göteborgs universitet varav 39 i första hand. Totalt antogs 48 personer i det första urvalet varav 29 var män och 17 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 48 personer varav 28 var män och 18 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 59% män och 36% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.30 20.10 1.20 4.00
Urval 2 16.20 20.10 1.10 3.00
För höstterminen år 2014 hade Liberal arts, kandidatprogram vid Göteborgs universitet antagningspoängen 18.30 i urvalsgrupp BI, 20.10 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

246

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

40

Under HT2014 sökte 246 personer till Liberal arts, kandidatprogram vid Göteborgs universitet varav 44 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 18 var män och 25 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 17 var män och 22 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 41% män och 55% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg