Antagningspoäng för Magister-/Masterprogram i svenska som andraspråk vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-15597

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2016 hade Magister-/Masterprogram i svenska som andraspråk vid Göteborgs universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

70

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

36

Under HT2016 sökte 70 personer till Magister-/Masterprogram i svenska som andraspråk vid Göteborgs universitet varav 39 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 4 var män och 39 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 36 personer varav 5 var män och 29 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 11% män och 84% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2015 hade Magister-/Masterprogram i svenska som andraspråk vid Göteborgs universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

63

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

35

Under HT2015 sökte 63 personer till Magister-/Masterprogram i svenska som andraspråk vid Göteborgs universitet varav 37 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 3 var män och 36 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 3 var män och 31 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 8% män och 89% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg