Antagningspoäng för Magisterprogram i litterär översättning vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-29699

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2 99.99
För vårterminen år 2014 hade Magisterprogram i litterär översättning vid Göteborgs universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

47

Antagna urval 1

19

Antagna urval 2

19

Under VT2014 sökte 47 personer till Magisterprogram i litterär översättning vid Göteborgs universitet varav 37 i första hand. Totalt antogs 19 personer i det första urvalet varav 8 var män och 11 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 19 personer varav 8 var män och 11 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 42% män och 58% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg