Antagningspoäng för Magisterprogrammet i undersökande journalistik vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-17299

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Magisterprogrammet i undersökande journalistik vid Göteborgs universitet antagningspoängen 0.00 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

117

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

20

Under HT2018 sökte 117 personer till Magisterprogrammet i undersökande journalistik vid Göteborgs universitet varav 53 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 7 var män och 9 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 20 personer varav 3 var män och 8 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 20% män och 34% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg