Antagningspoäng för Marin vetenskap, kandidatprogram vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-19728

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.35 17.28 0.80 4.00
Urval 2 14.24 14.64 0.80
För höstterminen år 2016 hade Marin vetenskap, kandidatprogram vid Göteborgs universitet antagningspoängen 16.35 i urvalsgrupp BI, 17.28 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

238

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

32

Under HT2016 sökte 238 personer till Marin vetenskap, kandidatprogram vid Göteborgs universitet varav 52 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 21 var män och 29 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 32 personer varav 12 var män och 20 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 40% män och 60% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.61 19.25 1.00 0.00
Urval 2 15.65 13.86 1.00 99.99
För höstterminen år 2015 hade Marin vetenskap, kandidatprogram vid Göteborgs universitet antagningspoängen 16.61 i urvalsgrupp BI, 19.25 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

271

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

44

Under HT2015 sökte 271 personer till Marin vetenskap, kandidatprogram vid Göteborgs universitet varav 54 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 19 var män och 31 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 44 personer varav 17 var män och 26 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 38% män och 61% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.19 18.10 1.10 0.00
Urval 2 15.30 11.01 0.70 99.99 3.00
För höstterminen år 2014 hade Marin vetenskap, kandidatprogram vid Göteborgs universitet antagningspoängen 17.19 i urvalsgrupp BI, 18.10 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

273

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

42

Under HT2014 sökte 273 personer till Marin vetenskap, kandidatprogram vid Göteborgs universitet varav 62 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 20 var män och 30 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 42 personer varav 19 var män och 23 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 42% män och 58% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg