Antagningspoäng för Marina vetenskaper, masterprogram vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-11097

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2017 hade Marina vetenskaper, masterprogram vid Göteborgs universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

57

Antagna urval 1

26

Antagna urval 2

21

Under HT2017 sökte 57 personer till Marina vetenskaper, masterprogram vid Göteborgs universitet varav 41 i första hand. Totalt antogs 26 personer i det första urvalet varav 9 var män och 9 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 21 personer varav 8 var män och 7 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 36% män och 34% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2016 hade Marina vetenskaper, masterprogram vid Göteborgs universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

61

Antagna urval 1

24

Antagna urval 2

17

Under HT2016 sökte 61 personer till Marina vetenskaper, masterprogram vid Göteborgs universitet varav 40 i första hand. Totalt antogs 24 personer i det första urvalet varav 7 var män och 11 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 17 personer varav 5 var män och 10 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 29% män och 51% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2015 hade Marina vetenskaper, masterprogram vid Göteborgs universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

39

Antagna urval 1

13

Antagna urval 2

9

Under HT2015 sökte 39 personer till Marina vetenskaper, masterprogram vid Göteborgs universitet varav 16 i första hand. Totalt antogs 13 personer i det första urvalet varav 4 var män och 9 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 9 personer varav 4 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 36% män och 64% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2014 hade Marina vetenskaper, masterprogram vid Göteborgs universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

51

Antagna urval 1

17

Antagna urval 2

16

Under HT2014 sökte 51 personer till Marina vetenskaper, masterprogram vid Göteborgs universitet varav 19 i första hand. Totalt antogs 17 personer i det första urvalet varav 8 var män och 9 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 16 personer varav 8 var män och 7 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 48% män och 48% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg