Antagningspoäng för Master in Communication vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-18798

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2017 hade Master in Communication vid Göteborgs universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

256

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

45

Under HT2017 sökte 256 personer till Master in Communication vid Göteborgs universitet varav 77 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 10 var män och 32 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 5 var män och 26 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 16% män och 61% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2016 hade Master in Communication vid Göteborgs universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

274

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

45

Under HT2016 sökte 274 personer till Master in Communication vid Göteborgs universitet varav 80 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 13 var män och 28 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 9 var män och 14 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 23% män och 44% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2015 hade Master in Communication vid Göteborgs universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

269

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

50

Under HT2015 sökte 269 personer till Master in Communication vid Göteborgs universitet varav 81 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 20 var män och 34 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 16 var män och 26 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 33% män och 55% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2014 hade Master in Communication vid Göteborgs universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

205

Antagna urval 1

20

Antagna urval 2

15

Under HT2014 sökte 205 personer till Master in Communication vid Göteborgs universitet varav 60 i första hand. Totalt antogs 20 personer i det första urvalet varav 2 var män och 18 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 15 personer varav 4 var män och 11 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 17% män och 83% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg