Antagningspoäng för Master of Science in Economics vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-18199

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Master of Science in Economics vid Göteborgs universitet antagningspoängen 0.00 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

295

Antagna urval 1

39

Antagna urval 2

36

Under HT2018 sökte 295 personer till Master of Science in Economics vid Göteborgs universitet varav 76 i första hand. Totalt antogs 39 personer i det första urvalet varav 22 var män och 15 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 36 personer varav 21 var män och 14 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 57% män och 39% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg