Antagningspoäng för Master of Science in Finance vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-18198

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Master of Science in Finance vid Göteborgs universitet antagningspoängen 0.00 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

339

Antagna urval 1

42

Antagna urval 2

34

Under HT2018 sökte 339 personer till Master of Science in Finance vid Göteborgs universitet varav 117 i första hand. Totalt antogs 42 personer i det första urvalet varav 29 var män och 8 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 34 personer varav 24 var män och 7 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 70% män och 20% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg