Antagningspoäng för Master of Science in Innovation and Industrial Management vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-18196

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Master of Science in Innovation and Industrial Management vid Göteborgs universitet antagningspoängen 0.00 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

513

Antagna urval 1

49

Antagna urval 2

49

Under HT2018 sökte 513 personer till Master of Science in Innovation and Industrial Management vid Göteborgs universitet varav 156 i första hand. Totalt antogs 49 personer i det första urvalet varav 20 var män och 25 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 49 personer varav 20 var män och 25 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 41% män och 51% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg