Antagningspoäng för Master of Science in International Business and Trade vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-18197

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Master of Science in International Business and Trade vid Göteborgs universitet antagningspoängen 0.00 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

445

Antagna urval 1

57

Antagna urval 2

51

Under HT2018 sökte 445 personer till Master of Science in International Business and Trade vid Göteborgs universitet varav 64 i första hand. Totalt antogs 57 personer i det första urvalet varav 27 var män och 27 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 51 personer varav 26 var män och 22 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 49% män och 45% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg