Antagningspoäng för Master of Science in Logistics and Transport Management vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-18194

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Master of Science in Logistics and Transport Management vid Göteborgs universitet antagningspoängen 0.00 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

225

Antagna urval 1

36

Antagna urval 2

33

Under HT2018 sökte 225 personer till Master of Science in Logistics and Transport Management vid Göteborgs universitet varav 63 i första hand. Totalt antogs 36 personer i det första urvalet varav 16 var män och 15 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 33 personer varav 15 var män och 12 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 45% män och 39% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg