Antagningspoäng för Master of Science in Marketing and Consumption vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-18193

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Master of Science in Marketing and Consumption vid Göteborgs universitet antagningspoängen 0.00 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

442

Antagna urval 1

61

Antagna urval 2

61

Under HT2018 sökte 442 personer till Master of Science in Marketing and Consumption vid Göteborgs universitet varav 119 i första hand. Totalt antogs 61 personer i det första urvalet varav 19 var män och 40 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 61 personer varav 27 var män och 32 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 38% män och 59% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg