Antagningspoäng för Master Programme in Global Studies vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-16799

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2017 hade Master Programme in Global Studies vid Göteborgs universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

331

Antagna urval 1

100

Antagna urval 2

54

Under HT2017 sökte 331 personer till Master Programme in Global Studies vid Göteborgs universitet varav 98 i första hand. Totalt antogs 100 personer i det första urvalet varav 25 var män och 52 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 54 personer varav 15 var män och 27 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 26% män och 51% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2016 hade Master Programme in Global Studies vid Göteborgs universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

200

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

48

Under HT2016 sökte 200 personer till Master Programme in Global Studies vid Göteborgs universitet varav 49 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 18 var män och 56 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 48 personer varav 16 var män och 30 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 27% män och 67% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2015 hade Master Programme in Global Studies vid Göteborgs universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

331

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

50

Under HT2015 sökte 331 personer till Master Programme in Global Studies vid Göteborgs universitet varav 84 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 10 var män och 31 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 12 var män och 26 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 20% män och 52% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2014 hade Master Programme in Global Studies vid Göteborgs universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

227

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

50

Under HT2014 sökte 227 personer till Master Programme in Global Studies vid Göteborgs universitet varav 52 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 14 var män och 34 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 17 var män och 31 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 31% män och 65% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg