Antagningspoäng för Masterprogram i didaktik, Ämnesdidaktik, Naturvetenskap vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-19595

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2016 hade Masterprogram i didaktik, Ämnesdidaktik, Naturvetenskap vid Göteborgs universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

8

Antagna urval 1

8

Antagna urval 2

4

Under HT2016 sökte 8 personer till Masterprogram i didaktik, Ämnesdidaktik, Naturvetenskap vid Göteborgs universitet varav 2 i första hand. Totalt antogs 8 personer i det första urvalet varav 1 var män och 7 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 4 personer varav 1 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 17% män och 83% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg