Antagningspoäng för Masterprogram i didaktik, Ämnesdidaktik, Samhällsorienterade ämnen vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-19594

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2016 hade Masterprogram i didaktik, Ämnesdidaktik, Samhällsorienterade ämnen vid Göteborgs universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

7

Antagna urval 1

7

Antagna urval 2

4

Under HT2016 sökte 7 personer till Masterprogram i didaktik, Ämnesdidaktik, Samhällsorienterade ämnen vid Göteborgs universitet varav 4 i första hand. Totalt antogs 7 personer i det första urvalet varav 4 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 4 personer varav 2 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 55% män och 45% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg