Antagningspoäng för Masterprogram i didaktik, Ämnesdidaktik, Språk vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-19593

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2016 hade Masterprogram i didaktik, Ämnesdidaktik, Språk vid Göteborgs universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

12

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

10

Under HT2016 sökte 12 personer till Masterprogram i didaktik, Ämnesdidaktik, Språk vid Göteborgs universitet varav 7 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 2 var män och 8 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 10 personer varav 2 var män och 8 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 20% män och 80% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg