Antagningspoäng för Masterprogram i didaktik, Ämnesdidaktik, Svenska vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-19592

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2016 hade Masterprogram i didaktik, Ämnesdidaktik, Svenska vid Göteborgs universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

13

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

7

Under HT2016 sökte 13 personer till Masterprogram i didaktik, Ämnesdidaktik, Svenska vid Göteborgs universitet varav 4 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 4 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 7 personer varav 3 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 41% män och 59% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg