Antagningspoäng för Masterprogram i folkhälsovetenskap med hälsoekonomi vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-10499

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2014 hade Masterprogram i folkhälsovetenskap med hälsoekonomi vid Göteborgs universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

149

Antagna urval 1

12

Antagna urval 2

12

Under HT2014 sökte 149 personer till Masterprogram i folkhälsovetenskap med hälsoekonomi vid Göteborgs universitet varav 61 i första hand. Totalt antogs 12 personer i det första urvalet varav 2 var män och 10 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 12 personer varav 1 var män och 10 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 13% män och 83% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg