Antagningspoäng för Masterprogram i global hälsa vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-10697

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Masterprogram i global hälsa vid Göteborgs universitet antagningspoängen 0.00 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

245

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

16

Under HT2018 sökte 245 personer till Masterprogram i global hälsa vid Göteborgs universitet varav 74 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 3 var män och 21 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 16 personer varav 3 var män och 10 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 13% män och 67% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg