Antagningspoäng för Masterprogram i kulturvård vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-14399

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2017 hade Masterprogram i kulturvård vid Göteborgs universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

80

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

26

Under HT2017 sökte 80 personer till Masterprogram i kulturvård vid Göteborgs universitet varav 54 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 10 var män och 18 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 26 personer varav 9 var män och 13 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 34% män och 55% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2
Höstterminen år 2016 hade Masterprogram i kulturvård vid Göteborgs universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

56

Antagna urval 1

32

Antagna urval 2

17

Under HT2016 sökte 56 personer till Masterprogram i kulturvård vid Göteborgs universitet varav 35 i första hand. Totalt antogs 32 personer i det första urvalet varav 9 var män och 23 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 17 personer varav 4 var män och 13 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 27% män och 73% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2015 hade Masterprogram i kulturvård vid Göteborgs universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

65

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

23

Under HT2015 sökte 65 personer till Masterprogram i kulturvård vid Göteborgs universitet varav 36 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 9 var män och 21 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 23 personer varav 8 var män och 15 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 32% män och 68% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg