Antagningspoäng för Masterprogram i Mänskliga rättigheter vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-16798

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2017 hade Masterprogram i Mänskliga rättigheter vid Göteborgs universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

222

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

41

Under HT2017 sökte 222 personer till Masterprogram i Mänskliga rättigheter vid Göteborgs universitet varav 49 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 8 var män och 52 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 41 personer varav 6 var män och 35 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 14% män och 86% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2016 hade Masterprogram i Mänskliga rättigheter vid Göteborgs universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

219

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

50

Under HT2016 sökte 219 personer till Masterprogram i Mänskliga rättigheter vid Göteborgs universitet varav 44 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 10 var män och 49 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 7 var män och 41 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 15% män och 82% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2015 hade Masterprogram i Mänskliga rättigheter vid Göteborgs universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

268

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

50

Under HT2015 sökte 268 personer till Masterprogram i Mänskliga rättigheter vid Göteborgs universitet varav 56 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 7 var män och 53 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 5 var män och 42 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 11% män och 86% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2014 hade Masterprogram i Mänskliga rättigheter vid Göteborgs universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

302

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

40

Under HT2014 sökte 302 personer till Masterprogram i Mänskliga rättigheter vid Göteborgs universitet varav 63 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 9 var män och 41 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 8 var män och 32 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 19% män och 81% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg