Antagningspoäng för Masterprogram i politisk kommunikation vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-17298

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Masterprogram i politisk kommunikation vid Göteborgs universitet antagningspoängen 0.00 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

132

Antagna urval 1

28

Antagna urval 2

17

Under HT2018 sökte 132 personer till Masterprogram i politisk kommunikation vid Göteborgs universitet varav 32 i första hand. Totalt antogs 28 personer i det första urvalet varav 6 var män och 12 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 17 personer varav 4 var män och 7 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 22% män och 42% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg