Antagningspoäng för Masterprogram i psykologi med inriktning mot samhällspsykologi vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-17398

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2014 hade Masterprogram i psykologi med inriktning mot samhällspsykologi vid Göteborgs universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

124

Antagna urval 1

8

Antagna urval 2

8

Under HT2014 sökte 124 personer till Masterprogram i psykologi med inriktning mot samhällspsykologi vid Göteborgs universitet varav 40 i första hand. Totalt antogs 8 personer i det första urvalet varav 0 var män och 8 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 8 personer varav 0 var män och 8 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 100% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg