Antagningspoäng för Masterprogram i redovisning och finansiell styrning vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-18191

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Masterprogram i redovisning och finansiell styrning vid Göteborgs universitet antagningspoängen 0.00 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

349

Antagna urval 1

49

Antagna urval 2

49

Under HT2018 sökte 349 personer till Masterprogram i redovisning och finansiell styrning vid Göteborgs universitet varav 103 i första hand. Totalt antogs 49 personer i det första urvalet varav 25 var män och 22 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 49 personer varav 26 var män och 22 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 52% män och 45% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg