Antagningspoäng för Masterprogram i socialt arbete vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-27999

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2017 hade Masterprogram i socialt arbete vid Göteborgs universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

132

Antagna urval 1

98

Antagna urval 2

54

Under HT2017 sökte 132 personer till Masterprogram i socialt arbete vid Göteborgs universitet varav 55 i första hand. Totalt antogs 98 personer i det första urvalet varav 17 var män och 81 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 54 personer varav 9 var män och 45 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 17% män och 83% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2016 hade Masterprogram i socialt arbete vid Göteborgs universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

110

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

60

Under HT2016 sökte 110 personer till Masterprogram i socialt arbete vid Göteborgs universitet varav 40 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 12 var män och 47 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 8 var män och 50 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 17% män och 81% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2015 hade Masterprogram i socialt arbete vid Göteborgs universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

178

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

35

Under HT2015 sökte 178 personer till Masterprogram i socialt arbete vid Göteborgs universitet varav 78 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 9 var män och 41 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 8 var män och 27 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 20% män och 80% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
För vårterminen år 2015 hade Masterprogram i socialt arbete vid Göteborgs universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

134

Antagna urval 1

22

Antagna urval 2

15

Under VT2015 sökte 134 personer till Masterprogram i socialt arbete vid Göteborgs universitet varav 65 i första hand. Totalt antogs 22 personer i det första urvalet varav 2 var män och 20 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 15 personer varav 3 var män och 12 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 14% män och 86% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2014 hade Masterprogram i socialt arbete vid Göteborgs universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

206

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

45

Under HT2014 sökte 206 personer till Masterprogram i socialt arbete vid Göteborgs universitet varav 95 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 8 var män och 37 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 4 var män och 41 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 13% män och 87% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
För vårterminen år 2014 hade Masterprogram i socialt arbete vid Göteborgs universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

155

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

45

Under VT2014 sökte 155 personer till Masterprogram i socialt arbete vid Göteborgs universitet varav 86 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 5 var män och 40 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 9 var män och 36 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 16% män och 84% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg