Antagningspoäng för Masterprogram i sociologi vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-17598

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2017 hade Masterprogram i sociologi vid Göteborgs universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

118

Antagna urval 1

20

Antagna urval 2

20

Under HT2017 sökte 118 personer till Masterprogram i sociologi vid Göteborgs universitet varav 35 i första hand. Totalt antogs 20 personer i det första urvalet varav 6 var män och 12 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 20 personer varav 5 var män och 12 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 28% män och 60% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2014 hade Masterprogram i sociologi vid Göteborgs universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

136

Antagna urval 1

15

Antagna urval 2

15

Under HT2014 sökte 136 personer till Masterprogram i sociologi vid Göteborgs universitet varav 31 i första hand. Totalt antogs 15 personer i det första urvalet varav 9 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 15 personer varav 9 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 60% män och 40% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg