Antagningspoäng för Masterprogrammet i Kriminologi vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-17597

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2014 hade Masterprogrammet i Kriminologi vid Göteborgs universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

333

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

30

Under HT2014 sökte 333 personer till Masterprogrammet i Kriminologi vid Göteborgs universitet varav 92 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 8 var män och 22 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 10 var män och 20 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 30% män och 70% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg