Antagningspoäng för Masterprogrammet i Offentlig förvaltning, Ledning och styrning vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-27198

VT2017

Antagningspoäng för VT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
För vårterminen år 2017 hade Masterprogrammet i Offentlig förvaltning, Ledning och styrning vid Göteborgs universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2017

Totalt antal sökande

114

Antagna urval 1

25

Antagna urval 2

25

Under VT2017 sökte 114 personer till Masterprogrammet i Offentlig förvaltning, Ledning och styrning vid Göteborgs universitet varav 40 i första hand. Totalt antogs 25 personer i det första urvalet varav 7 var män och 18 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 25 personer varav 4 var män och 20 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 22% män och 76% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg